Uvjeti smještaja i cijene

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA SMJEŠTAJ

Za podnošenje prijave za smještaj u naš Obiteljski dom, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • fotokopija osobne iskaznice i OIB

 • fotokopija zdravstvene iskaznice i iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

 • medicinska dokumentacija – koju posjedujete

 • ovjera ugovora kod javnog bilježnika

 

Prijem se obavlja svaki radni dan
OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 12.30 DO 14.00 SATI

 

Prilikom smještaja u pratnji korisnika treba doći i osoba koja će potpisati ugovor o smještaju (ukoliko to nije sam korisnik). Uplata se vrši danom smještaja. 

CIJENE SMJEŠTAJA

Cijena ovisi o vrsti smještaja ( je li riječ o trajnom smještaju, dnevnom ili tjednom boravku), o stambenom komforu ( jednokrevetna ili dvokrevetna soba) te o razini potrebne njege korisnika (njega razina 0, I, II, III).
Osnovna cijena smještaja iznosi 3.600 kuna. 

Osnovna cijena uključuje:

 • 24 satnu medicinsku skrb
 • održavanje osobne higijene
 • održavanje higijene prostora
 • svježu hranu pripravljenu prema potrebi korisnika 
 • fizikalnu terapiju po nalogu odgovornog liječnika
 • brigu o zdravlju
 • pranje rublja i posteljine
 • razne aktivnosti u radionicama, ovisno o mogućnostima i zainteresiranosti korisnika
 • očuvanje i poboljšanje psihofizičkog stanja korisnika
 • korištenje slobodnog vremena